Tuesday, May 28, 2024
HomeSejarah Mengenal Kerajaan Pajang: Sejarah, Raja-raja, Kejayaan-Keruntuhan

Related Posts

Featured Artist

[ ] Mengenal Kerajaan Pajang: Sejarah, Raja-raja, Kejayaan-Keruntuhan

globalcybernews.com  -Kerajaan Pajang adalah salah satu kerajaan yang pernah berjaya dalam sejarah di Jawa Tengah. Berikut ini sejarah Kerajaan Pajang, nama-nama raja, hingga masa kejayaan dan keruntuhannya.

Setelah masa kerajaan Hindu-Buddha berakhir, lahir berbagai kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia termasuk Jateng. Salah satu kerajaan Islam yang pernah berdiri di Jateng adalah Kerajaan Pajang.

Kerajaan ini mencatat sejarah penting pada pendirian Kerajaan Mataram Islam yang berperan dalam pembagian wilayah Yogyakarta dan Surakarta. Bagaimana sejarah lengkap Kerajaan Pajang? Berikut rangkumannya.

[ ] Sejarah Kerajaan Pajang

Menurut buku ‘Menelusuri Jejak Mataram Islam di Yogyakarta’ (2021) oleh V. Wirana Sujarweni, Kerajaan Pajang pertama kali didirikan setelah Kerajaan Demak runtuh pada tahun 1549. Saat itu Kerajaan Demak mengalami kemunduran dan terjadi pemberontakan oleh Arya Penangsang.

Jaka Tingkir (keturunan dari kerajaan Pengging di Boyolali) yang mengabdi kepada Kesultanan Demak berhasil menumpas pemberontakan tersebut dan membunuh Arya Penangsang. Atas keberhasilannya tersebut, Jaka Tingkir kemudian menjadi pewaris tahta Kerajaan Demak dan memindahkan pusat kerajaannya ke daerah Kartasura.

Pemindahan pusat kerajaan tersebut meruntuhkan Kerajaan Demak secara resmi dan mengubahnya menjadi Kerajaan Pajang. Kemudian dengan restu dan dukungan para Walisongo, Jaka Tingkir dinobatkan sebagai raja Kerajaan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya.

[ ] Raja-raja Kerajaan Pajang
Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, berkuasa pada 1568-1583 M.Arya Pangiri atau Ngawantipura, berkuasa pada 1583-1586 M.Pangeran Benawa atau Prabuwijaya, berkuasa pada 1586-1587 M.

Red

Latest Posts